Horen, zien en doen

De wijkbeheerder is het aanspreekpunt bij uitstek in Tweewaters. Hij is een partner voor de levende krachten in de wijk en stimuleert de spontane verbanden die de mensen maken. Hij beheert de wijk en trekt de juiste gezinsondersteunende dienstverleners aan. Hij zorgt ervoor dat de wijk ‘draait’ en dat alle diensten maximaal beschikbaar zijn.
Met respect voor ieders privacy helpt de wijkbeheerder om van Tweewaters een bruisende stadswijk te maken.Verhuurservice@Tweewaters

Verhuurservice@Tweewaters geeft ‘verhuren’ nieuwe dimensie.

Voor eigenaars die hun woning willen verhuren, voorziet het wijkbeheer in een verhuurservice van a tot z. Die service is betalend, maar brengt huurders en verhuurders op één lijn. De wijkbeheerder neemt alle taken van de eigenaar inzake verhuring over: hij maakt de nodige publiciteit om nieuwe huurders aan te trekken en informeert de kandidaat-huurders over alle praktische zaken en over de werking van de wijk. Hij regelt alle contractuele beslommeringen, zoals intern reglement en afhandeling huurcontract. Voorts begeleidt hij de huurders nauwgezet bij de intrek in hun appartement: hij informeert hen over de verhuis, de one key access, de sorteerstraat, praktische bezorgdheden, enz.Sociaal netwerken in Tweewaters

· Het Tweewatersnetwerk informeert de bewoners over hun woning en de werking van de wijk.
· Het (besloten) sociaal netwerk van Tweewaters brengt bewoners en werkenden in Tweewaters op de hoogte van geplande evenementen, nieuws en praktische zaken. Via het sociaal netwerk kun je ook communiceren met de wijkbeheerder.