Wij warmen woningen op, niet de aarde

Tweewaters haalt zijn energie en warmte niet uit vervuilende brandstoffen, maar maximaal uit hernieuwbare energiebronnen. De wijk ambieert groene stroom en groene warmte. Een bio-installatie levert het biogas voor de warmtekrachtkoppeling (wkk). Die wkk levert voldoende elektriciteit voor Tweewaters en voor de ruime buurt. Bij de elektriciteitsproductie komt warmte vrij. Die warmte recupereren we om er de woningen en het sanitair warm water in de woningen mee te verwarmen.

Slimme meters
Vraag en aanbod inzake elektriciteit worden optimaal op elkaar afgestemd. Slimme elektriciteitsmeters en slimme toestellen voorkomen storingen bij over- en onderaanbod en zorgen voor een optimaal energierendement.Wij beheren onze grondstoffen

Afval bestaat niet. Wat we vandaag weggooien, wordt morgen opnieuw gebruikt. Tweewaters krijgt een sorteerstraat met ondergrondse en geluidarme containers. Die sorteerstraat is permanent toegankelijk voor de bewoners. Ze biedt de mogelijkheid om afval heel eenvoudig te sorteren. Het restafval en GFT wordt aan de hand van volumemeting geregistreerd en elke bewoner betaalt naargelang het geproduceerd afval. Via de thuisbezorgingskasten kunnen bewoners de niet-courante fracties zoals bijvoorbeeld batterijen laten ophalen.We bouwen met verantwoord materiaal

De materialen voor de bouw van Tweewaters kozen we zorgvuldig uit. Behalve esthetische kwaliteiten analyseerden we de levenscyclus van elk materiaal. Hoeveel energie was er nodig om het materiaal te produceren? Werden er bij de productie scheikundige of giftige stoffen gebruikt? Is het materiaal op een sociaal verantwoorde manier geproduceerd? Een zorgvuldige analyse en selectie leidde ertoe dat we bij de bouw van Tweewaters verantwoord materiaal hebben gebruikt. Zo werd ook gekozen voor gerecycleerd of hergebruikt materiaal en voor houtproducten uit duurzame bosbouw, die FSC gelabeld zijn. Ook wordt tijdens de bouw van Tweewaters met zorg omgegaan met het bouwpuin en gesorteerd voor hergebruik of recyclage.We verplaatsen ons met respect voor onze leefomgeving

Tweewaters volgt het STOP-principe: eerst stappen of trappen, dan openbaar vervoer en pas in laatste instantie privévervoer. Door de wijk lopen veel fiets- en wandelpaden en dat nodigt uit tot stappen of fietsen. De fietsenbergingen zijn uitstekend gelegen en heel gebruiksvriendelijk.
Het station van Leuven bevindt zich op wandelafstand van de wijk en er komt een bushalte vlak bij Tweewaters.
Wie toch de auto gebruikt, kan dat op een ecologische manier doen. De autostaanplaatsen krijgen immers groene oplaadpunten om het gebruik van elektrische of plug-in hybride wagens aan te moedigen.